ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมาสมาคมคริสเตียนใจอาสา

 

            เนื่องด้วยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรคริสเตียน ก่อตั้งโดยพ่อเออร์วิ่น เกรอบรี่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับใช้พระเจ้า ในการตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 28:19-20) โดยการสำแดงความรักของพระเจ้าไปสู่สังคม โดยผ่านทางให้ความอนุเคราะห์ เด็กด้อยโอกาส และผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก นำเขาให้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า และนำการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพื่อนำเขาต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด นำไปสู่การก่อตั้งคริสตจักรของพระเจ้าและการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ต่อไป

            ที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการประกาศ บุกเบิก ก่อตั้งคริสตจักร ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเชน เนื่องจากบ้านนกขมิ้น ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิด้านการสงเคราะห์ ซึ่งไม่ได้รับรองเกี่ยวกับการทำพันธกิจด้านการประกาศ บุกเบิก ก่อตั้งคริสตจักรที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ดังนั้นในนามผู้รับผิดชอบการทำพันธกิจเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับพันธกิจดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และ สร้างความมั่นคง ให้กับผู้รับใช้พระเจ้า ที่มีองค์กรรับรอง และสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อขยายพันธกิจด้านการประกาศ บุกเบิก ก่อตั้งคริสตจักร เป็นไปตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ได้

โดยเหตุนี้สมาคมคริสเตียนใจอาสา จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกาศพระกิตติคุณและการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่า ให้เราตั้งองค์กร ที่จะดำเนินการด้านนี้ได้ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม และได้ทำการจดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคม ได้รับการรับรองให้เป็นสมาคมจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ดังนี้  

สมาคมนี้มีชื่อว่า   “สมาคมคริสเตียนใจอาสา” ชื่อย่อ    “สคจ.”     

             เรียกเป็นภาษาอังกฤษ “Christian Volunteer Association”    ชื่อย่อ     “ CVA”

            เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองชั้น ด้านในของวงกลมชั้นที่หนึ่งมีรูปไม้กางเขนทั้งด้านซ้ายและขวา และมีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ด้านบนเขียนว่า“สมาคมคริสเตียนใจอาสา” ส่วนด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า “Christian Volunteer Association” ด้านในวงกลมชั้นที่สองมีรูปหัวใจอยู่ในมือทั้งสองข้าง มีความหมายว่า อยากเป็นส่วนหนึ่งที่หยิบยื่นสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม 

 

CVA Favicon

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์

1.การให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับคณะบุคคล หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต และบรรเทาทุกข์

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในท้องถิ่นนั้น ๆ

3.การส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คริสตชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ

4.การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ในหมู่คริสตชนและองค์กรสาธารณะอื่น ๆ

5.การดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์

งานช่วยเหลือสังคม

048409
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
130
410
46925
641
4130
48409
Your IP: 3.236.107.249
2022-07-06 22:48

Free Joomla templates by L.THEME