เจ้าหน้าที่สมาคม

สมาคมคริสเตียนใจอาสา แบ่งการบริหารจัดการงานออกเป็น 2 ส่วน

 1. ส่วนสำนักงาน
          
รับผิดชอบงานด้านส่วนกลาง เพื่อการสนับสนุนเจ้าหน้าในการดำเนินงานตามส่วนงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว  
           ประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งเป็นงาน เลขานุการ บุคคล บัญชีการเงิน
           ประชาสัมพันธ์ มีจำนวน จำนวน 5 คน

2. ส่วนงานส่งเสริมพันธกิจ
          รับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ มีเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน

     โดยมีกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้มอบนโยบาย กำกับการดำเนินงาน ในแต่ละส่วนงาน ให้ขับเคลื่อนตาม นโยบายและดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้

พนักงาน จำนวน 12 คน

  • เจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน 5 คน
  • เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 5 คน
  • เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 2 คน

งานช่วยเหลือสังคม

048393
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
130
394
46925
625
4130
48393
Your IP: 3.236.107.249
2022-07-06 21:56

Free Joomla templates by L.THEME